PRIVACYBELEID

Inwerkingtreding : 25 mei 2018

FERRERO N.V. (hierna “Ferrero”“ons”“wij” of “we”) zet zich in voor de privacy van gebruikers van deze website (de “Website”) en zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens van gebruikers worden behandeld met respect voor hun fundamentele rechten en vrijheden en hun persoonlijke waardigheid, in het bijzonder met betrekking tot de vertrouwelijkheid.

Daarom hebben wij bij Ferrero dit Privacybeleid opgesteld om u in het kort uit te leggen hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Het beleid beschrijft eveneens uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, de toegang tot en de correctie van uw Persoonsgegevens.

We kunnen gebruikers vragen om bepaalde persoonlijke informatie en gegevens te verstrekken om onze diensten te verlenen, en we willen daarom uitleg geven over de procedures en manieren waarop we omgaan met gegevens die aan ons zijn verstrekt.

Huidig privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld en is niet van toepassing voor informatie die verzameld wordt via andere websites, onder meer de volgende websites: Facebook®, Twitter®, YouTube® of elke andere website of sociaal netwerk.

In dit Privacybeleid vindt u bovendien alle informatie zodat u duidelijk en geïnformeerd toestemming kunt geven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, indien van toepassing.

In het algemeen zullen alle informatie en gegevens die u verstrekt of die anderszins door ons worden verzameld in de context van de Website, door Ferrero worden gebruikt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”).

Dit houdt met name in dat de verwerking van Persoonsgegevens die door Ferrero wordt uitgevoerd, de principes respecteert van wettigheid, eerlijkheid, transparantie, beperking van doeleinden, beperking van opslag, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

 1. Wie is de Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor gegevensbescherming?

De Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot alle verwerkingsactiviteiten van Persoonsgegevens die via de Website worden uitgevoerd is Ferrero, gevestigd in Ferrero BV – Westbroek 58, 4822 ZW Breda, Nederland.

Ferrero heeft een lokale coördinator voor gegevensbescherming – mijnheer Tiziano GIRAUDO - aangeduid. Om met hem in contact te komen voor informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens door Ferrero, inclusief om een lijst van onze gegevensverwerkers te ontvangen, kunt u contact opnemen met: privacy.nl@ferrero.com.

 

 1. Welke informatie verzamelen we van u?

Bij uw gebruik van de Website en met name wanneer u informatie verstrekt en bestanden uploadt naar de Website om toegang te krijgen tot de diensten van de Website, kan Ferrero informatie verzamelen en verwerken die betrekking heeft op u als individu en waarmee u kunt worden geïdentificeerd, hetzij rechtstreeks of samen met aanvullende informatie (“Persoonsgegevens”). Deze informatie kan door Ferrero worden verzameld wanneer u ervoor kiest deze te verstrekken wanneer uw functionaliteiten van sociale media gebruikt of door het analyseren van uw gedrag op de Website.

2.1 Gegevens die vrijwillig door gebruikers zijn verstrekt

Wanneer u een account aanmaakt op de Website, vragen we u om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken, met name:

 • Uw identiteitsgegevens (uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Demografische informatie (geboortedatum of leeftijd, informatie omtrent uw persoonlijke situatie en levensstijl, bijvoorbeeld aantal kinderen en hun leeftijd);
 • Gebruikersgegevens (gebruiksnaam en wachtwoord);
 • Technische informatie betreffende uw computer of GSM (IP-adres);
 • Door u gecreëerde content (foto’s, persoonlijke ervaringen of meningen).

We kunnen u inderdaad verzoeken om ons bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, met name in de volgende gevallen:

 • Wanneer u bepaalde formulieren invult om een account te maken of om toegang te hebben tot onze diensten;
 • wanneer u verkiest om uw mening of vragen door te sturen;
 • wanneer u informatie wenst te ontvangen omtrent onze producten of diensten;
 • wanneer u wenst deel te nemen aan onze promotionele activiteiten, zoals wedstrijden;
 • wanneer u onze klantendienst wenst te contacteren;
 • wanneer u toegang wil hebben tot bepaalde rubrieken of functionaliteiten van onze Website.

2.2 Identificatie via sociale media

Bepaalde pagina’s van de website laten toe om gebruikersprofielen te creëren op basis van uw naam/gebruiksnaam of uw e-mailadres en wachtwoord, alsook andere informatie, of door gebruik te maken van identificatie via sociale media netwerken, zoals que Facebook®, Google® et Yahoo®.

Indien u verkiest om een gebruikersprofiel te creëren via uw sociale media account, verleent u ons de toestemming om toegang te hebben tot de publiekelijk toegankelijke informatie of de informatie die u publiek toegankelijk gemaakt hebt (bijvoorbeeld uw naam, gebruiksnaam, profielfoto, etc.) alsook de informatie waartoe u toegang geeft aan onze Website. Als gevolg, door u via uw sociale media account te authentiseren, geeft u toestemming aan Fererro om de toegankelijke informatie op uw profiel te ontvangen.

We nodigen u uit om het privacybeleid van de betrokken derden na te lezen, alsook de voorwaarden betreffende de methode die u wil gebruiken om u te authentiseren.

2.3 Browsergegevens (cookies)

Om ons toe te laten uw gebruikservaring tijdens het browsen op de Website aan te passen, kan Ferrero eveneens bepaalde gegevens verzamelen die niet toelaten om u individueel te identificeren, hierna “Niet-persoonlijke Gegevens” (bv. het type browser), met behulp van cookies of andere trackingtechnieken. Voorts kunnen derden, zoals onze commerciële partners et dienstverleners, analytische gegevens verzamelen betreffende uw online activiteiten tijdens het browsen op de Website door middel van derden cookies en dit, onder voorbehoud van uw toestemming.

Dit laat ons toe de Website te verbeteren om deze actueel te houden en inhoud voor te stellen die is aangepast aan uw interesses. U kan de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te deactiveren of om u vooraf te informeren betreffende het versturen van cookies.

U kan meer informatie vinden betreffende het gebruik van cookies op onze Website en hoe deze te deactiveren in onze cookie policy.

 

 1. Verwerkingsactiviteiten

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats via de procedures, technische en elektronische middelen, die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en veiligheid van gegevens te beschermen. Dat zijn het verzamelen, registreren, organiseren, opslaan, raadplegen, uitwerken, wijzigen, selecteren, ophalen, afstemmen, gebruiken, combineren, blokkeren, communiceren, verspreiden, wissen en vernietigen van gegevens, met inbegrip van een combinatie van twee of meer van deze activiteiten

 

 1. Waarom verwerken we Persoonsgegevens? Wat zijn de doeleinden voor verwerking en wettelijke grondslagen?

Wanneer u Persoonsgegevens meedeelt via de Website, verwerkt Ferrero deze uitsluitend voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van het huidige privacybeleid.

Ferrero kan uw Persoonsgegevens, die via de Website worden verzameld, gebruiken voor de onderstaande doeleinden:

 • Verlenen van een dienst/beheer van klantenrelatie

Dit betreft voornamelijk:

(a) het geven van antwoorden of het leveren van diensten die door u worden aangevraagd, waaronder het aanmaken van een account;

(b) het ontvangen van informatie van Ferrero en om meldingen aan u te verzenden door middel van pushberichten;

(c) het verifiëren van uw identiteit en om u te helpen wanneer u uw login/wachtwoordgegevens voor registratiediensten van Ferrero kwijtraakt of vergeet;

(d) om u toe te laten een geregistreerd gebruikersprofiel aan te maken en te onderhouden;

(e) het verwerken van transacties en inschrijvingen die u aanvraagt;

(f) om indien nodig contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken en vragen waaronder e-mails;

(g) om te antwoorden op uw brieven.

Er is geen toestemming vereist voor de verwerking van gegevens voor deze doeleinden, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de aangevraagde diensten, en daarom voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvan u deel uitmaakt of voor de implementatie van maatregelen die door u zijn aangevraagd voordat u een overeenkomst bent aangegaan (AVG art. 6,1b).

U bent niet verplicht om Ferrero uw Persoonsgegevens te geven voor deze doeleinden; als u dit echter niet doet, kan Ferrero geen diensten aan u verlenen.

 • Voor marketing-, promotionele en reclamedoeleinden

Dit betreft voornamelijk het uit het uitvoeren van direct marketing, betreffende de producten van Ferrero, zoals het doen van studies, onderzoek, marktstatistieken of enquêtes, via e-mail, sms, pushberichten, pop-upbanners, instant messaging, telefoongesprekken door een telefonist, Ferrero’s officiële sociale mediapagina's, en om u aanbiedingen, promoties of andere informatie over onze goederen en diensten te sturen.

Het verwerken voor deze doeleinden is gebaseerd op uw toestemming. U bent nooit verplicht om Ferrero toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel en het heeft voor u geen gevolgen als u ervoor kiest deze niet te geven (behalve dat u geen marketingberichten van Ferrero meer kunt ontvangen). U kunt uw gegeven toestemming op een later moment ook weer intrekken.

 • Versturen van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven)

Dit betreft voornamelijk het versturen van direct e-mail marketingcommunicatie met betrekking tot producten en diensten die door Ferrero worden verstrekt.

Verwerking voor deze doeleinden is gebaseerd op het legitieme belang van Ferrero.

U kunt deze berichten blokkeren, en het heeft voor u geen gevolgen als u dat doet (behalve dat u niet langer berichten van Ferrero ontvangt), door bezwaar te maken via de afmeldingslink die onderaan al deze berichten staat.

 • Profilering

Dit betreft het aanmaken van uw gebruikersprofiel op onze Website, door het verzamelen en analyseren van informatie over de voorkeuren die u selecteert en de keuzes die u maakt op de Website evenals uw algemene activiteiten op de Website, door het gebruik van profileringscookies. Deze informatie wordt gebruikt om waar mogelijk de Diensten die via de Website worden verstrekt te personaliseren, zodat deze aansluiten op uw voorkeuren en keuzes, en om u informatie en advertenties aan te bieden die mogelijk relevant zijn voor u en uw interesses, om u informatie te geven over andere websites/diensten waarvan Ferrero denkt dat u hier mogelijk belangstelling voor hebt.

De verwerking voor dit doel is gebaseerd op uw toestemming, verzameld door middel van de cookie pop-upbanner en/of een specifiek aanvinkvakje. U bent nooit verplicht om Ferrero toestemming te geven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dit doel en het heeft voor u geen gevolgen als u ervoor kiest deze niet te geven (behalve dat u niet kunt profiteren van een grotere personalisatie van uw gebruikerservaring met betrekking tot de Website).

U kunt een gegeven toestemming op een later moment ook weer intrekken. Dit kunt u doen door uw instellingen te wijzigen of door contact op te nemen met Ferrero via e-mail naar privacy.nl@ferrero.com.

 • Deelname aan promotionele activiteiten

Dit betreft het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens, voornamelijk wanneer u deelneemt aan wedstrijden of prijsvragen op onze Website. In het kader hiervan, moeten we nagaan of u de deelnemingsmodaliteiten aanvaard hebt, inclusief de reglementen van zulke wedstrijden en prijsvragen.

Als u in het kader hiervan Persoonsgegevens aan Ferrero verstrekt, moet Ferrero deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetten, wat kan inhouden dat uw Persoonsgegevens worden bewaard en gerapporteerd aan officiële instanties voor de naleving van belasting- en douaneverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen.

Er is geen toestemming vereist voor de verwerking van gegevens voor dit doel aangezien deze verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen (AVG, art. 6, 1a).

 • Verbetering van de Website

Om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren, de Website te verbeteren, de effectiviteit van Ferrero’s marketingactiviteiten en -diensten te evalueren, om statistische en demografische analyses uit te voeren op de zakelijke klanten en geregistreerde gebruikers van Ferrero.

De verwerking voor dit doel is noodzakelijk om de legitieme belangen van Ferrero te behartigen die het bedrijf heeft bij de ontwikkeling en het beheer van de Website en om de diensten te verbeteren die op de Website worden verstrekt.

Het verstrekken van Persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden genoemd is optioneel. Als de vereiste gegevens echter niet worden verstrekt (als zodanig aangegeven in het registratieformulier, indien van toepassing) kan dit betekenen dat gebruikers de registratie niet kunnen voltooien of geen gebruik kunnen maken van gerelateerde diensten.

Wanneer dit nodig is, zal Ferrero een onderscheid maken tussen de Persoonsgegevens die verplicht zijn en welke slechts optioneel zijn. Het meedelen van optionele Persoonsgegevens is in elk geval steeds vrijwillig en heeft geen invloed op de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden en te genieten van onze diensten.

 • Misbruik/fraude

Om misbruik van de Website of frauduleuze activiteiten die via de Website worden uitgevoerd te voorkomen en te detecteren.

De verwerking voor dit doel is noodzakelijk om de legitieme belangen van Ferrero te behartigen die we hebben bij het voorkomen en detecteren van frauduleuze activiteiten of misbruik van de Website (voor potentieel criminele doeleinden).

 

 1. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

In het kader van zijn activiteiten en voor de hierboven aangegeven doeleinden kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende entiteiten (“Ontvangers”):

 • Andere bedrijven binnen de Ferrero Groep voor interne administratieve doeleinden;
 • Formeel aangewezen gegevensverwerkers, die specifieke verwerkingsdiensten of aanvullende diensten verlenen (bijv. gegevensopslag, het voor ons verzenden van berichten, webhosting, wedstrijdenbeheer, klantenservice, IT-diensten met betrekking tot de werking van de Website, e-mailen) namens Ferrero en volgens onze instructies. In dit geval, wordt nagegaan welke maatregelen de gegevensverwerker genomen heeft ter bescherming van Persoonsgegevens en wordt dit contractueel vastgelegd.

 

De volledige bijgewerkte lijst van partijen die zijn aangewezen als gegevensverwerker (waaronder mogelijk andere bedrijven binnen de Ferrero Groep) is verkrijgbaar bij onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail privacy.nl@ferrero.com.

 • Geselecteerde personen die door Ferrero zijn geautoriseerd voor het verwerken van Persoonsgegevens die nodig zijn om activiteiten uit te voeren die strikt gerelateerd zijn aan het verlenen van de diensten via de Website (bijv. technisch onderhoud van netwerkapparatuur en elektronische communicatienetwerken), die een verplichting van vertrouwelijkheid zijn aangegaan of die onderhevig zijn aan een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid (bijv. werknemers van Ferrero);
 • Openbare overheden, -instanties of autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of bindende regelgeving. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

 

Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of doorgegeven aan andere externe partijen, uitgezonderd in bijzondere gevallen.

 

 1. Gegevensdoorgifte

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar andere landen van de Europese Unie waar de locaties of de servers van Ferrero of van zijn leveranciers zich bevinden.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 

 1. Kinderen

Om aan wetgeving te voldoen die de onlineprivacy van kinderen beschermt, verzamelt Ferrero niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Ferrero neemt de privacy van kinderen ernstig. Daarom raden wij aan dat een ouder of voogd kinderen jonger dan 16 helpt en begeleidt die de Website willen bekijken of die toegang willen krijgen tot de diensten die door Ferrero worden geleverd.

Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de Website of diensten van Ferrero niet gebruiken. Als Ferrero te weten komt dat het onbedoeld Persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16, zal Ferrero deze informatie direct verwijderen.

Zonder toestemming van de ouders of voogd, kan het kind niet deelnemen aan bepaalde activiteiten die worden voorgesteld op de Website.

Een ouder of voogd kan de zich verzetten tegen de verzameling van Persoonsgegevens van diens kind, of deze beheren of verwijderen. Dit is mogelijk via de sectie “Beheer van Persoonsgegevens

 

 1. Beveiliging van Persoonsgegevens

Alle Persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt, worden zodanig opgeslagen en verwerkt dat het risico van vernietiging, verlies (inclusief onbedoeld verlies), ongeautoriseerde toegang / gebruik of incompatibel gebruik met het aanvankelijke doel voor het verzamelen, wordt geminimaliseerd. Dit wordt bereikt door de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die Ferrero heeft ingesteld.

Een uitgebreide lijst van Ferrero’s beveiligingsmaatregelen vindt u hier.

 

 1. Bewaren van Persoonsgegevens

In het algemeen bewaart Ferrero uw Persoonsgegevens uitsluitend zolang als strikt noodzakelijk is, in overeenstemming met het doeleinde waarvoor deze werden verzameld:

 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het verlenen van een dienst en het beheer van klantenrelatie worden door Ferrero bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk wordt geacht om aan deze doeleinden te voldoen. Informatie wordt echter langer bewaard als we deze nodig hebben om claims te behandelen met betrekking tot de diensten of om de belangen van Ferrero te beschermen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid met betrekking tot de dienstverlening.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Reclamedoeleinden, het versturen van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven) en Profileringworden door Ferrero bewaard vanaf het moment waarop u toestemming geeft totdat u deze toestemming intrekt, of na verloop van volgende perioden: uw Persoonsgegevens worden verwijderd na het versturen van 20 marketingcommunicaties (nieuwsbrieven) zonder enige reactie van u (zonder te klikken op de e-mail). Wanneer u de toestemming intrekt (of niet geeft, na een vernieuwingsverzoek), worden Persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden gebruikt (hoewel ze nog steeds door Ferrero kunnen worden bewaard, indien dit nodig is om de belangen van Ferrerote beschermen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid met betrekking tot deze verwerking). Voorts, wanneer u uw Persoonsgegevens hebt meegedeeld aan Ferrero en u 20 marketingcommunicaties (nieuwsbrieven) heeft ontvangen in een periode van 3 jaar, stuurt Ferrero u een mail om u te vragen of u nog steeds marketingcommunicaties van ons wenst te ontvangen. In geval van een positief antwoord, zullen uw Persoonsgegevens opnieuw verwerkt worden volgens de voorwaarden van huidig Privacybeleid. In geval u niet of negatief antwoord, worden uw Persoonsgegevens gewist (hoewel ze nog steeds door Ferrero kunnen worden bewaard, indien dit nodig is om de belangen van Ferrero te beschermen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheid met betrekking tot deze verwerking).
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor Deelname aan promotionele activiteiten worden door Ferrero bewaard voor de periode die vereist is door de specifieke wettelijke verplichtingen waarvoor de Persoonsgegevens zijn verwerkt.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het vermijden van Misbruik/Fraude en Verbetering van de Website worden door Ferrero bewaard zolang als strikt noodzakelijk wordt geacht om de doeleinden te voldoen waarvoor deze werden verzameld.

 

Na deze periodes worden alle Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, met uitzondering van de gegevens die wij wettelijk verplicht langer moeten bewaren.

 

 1. Beheer van uw Persoonsgegevens

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze laten gelden?

Als betrokkene inzake de verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om op enig moment de onderstaande rechten te laten gelden:

 • Informatie te krijgen over het bestaan van uw Persoonsgegevens die door Ferrero worden verwerkt, en toegang tot of een kopie van deze gegevens;
 • Uw Persoonsgegevens bijwerken, wijzigen en/of corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Uw Persoonsgegevens te laten wissen als u vindt dat de verwerking onnodig of anderszins onwettig is, Persoonsgegevens anoniem te maken, gegevens te blokkeren waarvan de verwerking onwettig is of grenzen te stellen voor de verwerking;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, op basis van relevante gronden met betrekking tot uw specifieke situatie, waarvan u vindt dat Ferrero hierdoor uw Persoonsgegevens niet mag verwerken voor een bepaald doel;
 • Uw toestemming intrekken voor de verwerking (voor Reclamedoeleinden en Profilering), waar uw toestemming dient als de wettelijke basis voor verwerking – dit heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming is uitgevoerd.
 • De verwerking van uw Persoonsgegevens laten beperken, waar u vindt dat de verwerkte Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn, of dat de verwerking onnodig of onwettig is, en als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
 • Overdraagbaarheid – u hebt het recht om een kopie van de Persoonsgegevens te verkrijgen die u aan Ferrero hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en u hebt ook het recht om de overdracht van deze Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken;
 • U af te melden van op interesses gebaseerde advertenties. Wij werken samen met een externe partij voor het beheren van onze advertenties op andere sites. Onze externe partner kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u van advertenties te voorzien die zijn gebaseerd op uw browse-activiteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden van op interesses gebaseerde advertenties, klik dan hier of als u zich in de Europese Unie bevindt, klik dan hier.

 

NB: de meeste Persoonsgegevens die u aan Ferrero verstrekt, kunnen op ieder moment worden gewijzigd, met inbegrip van uw e-mailvoorkeuren, door, indien van toepassing, naar uw gebruikersprofiel te gaan dat u op de Website hebt aangemaakt.

Bij het aanvragen van diensten via de Website heeft u mogelijk één of meer communicatiemiddelen geselecteerd waarmee de verwerking van Persoonsgegevens voor Reclamedoeleinden kan worden uitgevoerd (bijv. telefoon, sms, e-mail, post, sociale media). U kunt uw toestemming voor deze verwerking voor alle geselecteerde communicatiemiddelen intrekken, of u kunt ervoor kiezen om specifieke middelen te blokkeren (bijv. als u alleen uw toestemming intrekt voor marketingberichten via sms, ontvangt u geen verdere berichten via sms, maar kunt u ze nog wel ontvangen via e-mail), door middel van uw gebruikersprofiel dat u hebt aangemaakt op de Website, indien van toepassing.

U kunt ook uw toestemming voor marketingcommunicaties intrekken (voor berichten die via e-mail worden ontvangen) door de passende link te selecteren die onderaan ieder marketingbericht staat.

U kunt uw toestemming voor Profilering die door cookies wordt uitgevoerd, op ieder moment intrekken. Als er toestemming voor Profilering is gegeven via een speciaal selectievakje, kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken door uw voorkeuren te wijzigen binnen uw gebruikersprofiel dat op de Website is aangemaakt, indien van toepassing.

U mag te allen tijde de rechten uitoefenen die onder de geldende wetgeving van kracht zijn, door het relevante verzoek te richten aan onze afdeling Privacy via fysiek adres en e-mailadres: privacy.nl@ferrero.com.

Ten slotte hebt u het recht om klachten in te dienen bij uw lokale EU Autoriteit voor Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens van Nederland ( https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij op onwettige wijze met uw informatie zijn omgegaan.

 

 1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid werd van kracht op 1 mei 2018. Laatste wijziging: [datum]

Ferrero behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk aan te passen, of de inhoud ervan bij te werken, bijv. als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.

Als Ferrero belangrijke wijzigingen aanbrengt, stellen wij u hiervan op de hoogte door middel van een kennisgeving op deze Website voordat de wijziging van kracht wordt.

Ferrero nodigt u daarom uit om dit Privacybeleid te bekijken zodat u de nieuwste, bijgewerkte versie van het Privacybeleid kent en u constant op de hoogte bent van de wijze waarop Ferrero Persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.