GEBRUIK VAN HET NUTELLA®-HANDELSMERK

NUTELLA® is een geregistreerd merk van Ferrero S.p.A.
Het gebruik van de NUTELLA® pasta bij de bereiding van andere producten (hierna « Product ») geeft niet automatisch het recht om gebruik te maken van het merk NUTELLA®. Bepaalde vormen van gebruik zijn toegestaan door Ferrero S.p.A overeenkomstig met de onderstaande voorwaarden

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET NUTELLA® MERK DOOR DETAILHANDELAARS VOOR DE TER PLAATSE GEMAAKTE EN ONMIDDELLIJK GECONSUMEERDE PRODUCTEN MET NUTELLA® PASTA

 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Voorwaarden”) gelden uitsluitend voor onafhankelijke handelaars die betrokken zijn in de sector van de detailverkoop van voedselproducten en/of in de horeca (bijvoorbeeld: onafhankelijke bakkers en banketbakkers, cafés en onafhankelijke restaurants) die gevestigd zijn in België en Nederland, hierna “Detailhandelaars” en die willen verwijzen naar NUTELLA® pasta als een typisch bestanddeel van één of meer van hun producten.

De huidige Voorwaarden en het daardoor toegelaten gebruik hebben uitsluitend betrekking op zelfstandig Detailhandelaars die die niet georganiseerd zijn in de vorm van een keten; detailhandelaars in de sector van de verkoop van voedingsproducten en of de horecasector die deel uitmaken van een keten of optreden als franchisenemer zijn niet toegelaten om het merk NUTELLA® te gebruiken overeenkomstig de huidige Voorwaarden. Als een detailhandelaar twijfelt of hij al dan niet een geautoriseerde Detailhandelaar is, moet hij rechtstreeks contact opnemen met Ferrero.

Ferrero kan deze Voorwaarden op ieder moment wijzigen of intrekken. Detailhandelaars stemmen er mee in om elke 6 maanden te controleren of de Voorwaarden zijn gewijzigd of ingetrokken. De Detailhandelaars verklaren akkoord te zijn met en te voldoen aan de laatste versie van de Voorwaarden.

Voorwaarden:

 1. De Detailhandelaar is toegestaan gebruik te maken van NUTELLA® om aan de consument aan te geven dat de NUTELLA® pasta een ingrediënt is dat gebruikt werd voor de vulling of topping van een door deze Voorwaarden toegestaan product (hierna “Product”).
   
 2. Het Product moet uitsluitend worden bereid en vervaardigd binnen het verkooppunt van de Detailhandelaar in een gezonde en veilige omgeving, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, normen en reglementeringen.
   
 3. Het Product moet ter plaatste gemaakt en verkocht worden binnen 24 uur na de vervaardiging ervan.
   
 4. NUTELLA® pasta mag niet worden gekookt, bevroren of vermengd met andere producten.
   
 5. Het NUTELLA® merk moet altijd worden geschreven:
  • in hoofdletters en monochroom (gebruik van het logo  

   Nutella Logo

     is niet toegestaan door de huidige Voorwaarden);
  • en altijd gevolgd door het geregistreerd merksymbool ®.
    
 6. Het merk NUTELLA® mag niet in het bijzonder worden benadrukt over de naam van het product.
   

  Voorbeelden

   

  ​​

  permitted-uses-nutella


   
 7. Het NUTELLA® merk mag niet worden gebruikt om een verband te suggereren tussen de Detailhandelaar en Ferrero en mag evenmin worden gepresenteerd op een manier die de Detailhandelaar in staat stelt te profiteren van de reputatie van het merk. Bovendien mogen de NUTELLA® producten niet overheersen in vergelijking met de andere producten in de winkel.
   

  VOORBEELDEN VAN TOEGESTAAN EN NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK:
  Wanneer de Detailhandelaar meerdere producten te koop aanbiedt, mogen de menu’s die worden getoond binnen in de winkel niet systematisch NUTELLA® aangeven als eerste in de lijst van ingrediënten en net onder de naam van een van de producten. Bijvoorbeeld:

  example-of-permitted-uses

   

   

  De menu’s die worden getoond binnen in de winkel mogen niet systematisch NUTELLA® aangeven als eerste in de lijst van ingrediënten en net onder de naam van een van de producten. Bijvoorbeeld:

   

  example-of-prohibited-uses

  ​​

   

  De menu’s (of een deel of een submenu ervan) binnen in de winkel mogen niet uitsluitend gewijd zijn aan producten die NUTELLA® pasta bevatten. Het volgende gebruik is bijvoorbeeld niet toegelaten:

  prohibited-uses-nutella

   

   

  Het is toegestaan om de potten NUTELLA® pasta tentoon te stellen die daadwerkelijk ter plaatse worden bewaard of gebruikt voor de bereiding van de Producten in de winkel en op voorwaarde dat de potten NUTELLA® pasta niet exclusief gebruikt worden voor het decoreren van de winkel. Het gebruik van het materiaal in de verkooppunten (indien voorzien door Ferrero) moet redelijk zijn. Bijvoorbeeld:

  Permitted Uses Store

   

   

  Het gebruik van een hoeveelheid potten NUTELLA® die niet overeenkomen met het daadwerkelijk gebruik voor de bereiding van Producten en die dus als reclamemateriaal in de winkel dient (zie afbeelding hieronder) is niet toegestaan zonder schriftelijk akkoord van Ferrero. Het gebruik van reclamemateriaal waarin het merk NUTELLA® voorkomt is evenmin toegestaan zonder akkoord van Ferrero.

  Prohibited uses Store

   

 8. Het gebruik van het merk NUTELLA® in de presentatie van het Product is alleen toegestaan om te verwijzen naar producten die door Ferrero uitdrukkelijk zijn aanvaard voor gebruik in combinatie met de NUTELLA® pasta. De lijst met toegestane benamingen in relatie tot deze producten vindt u hieronder. Ferrero behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze te wijzigen of één of meerdere vermeldingen uit de lijst te verwijderen.
   
 9. Ferrero behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, zonder dit te hoeven verantwoorden, de uit deze Voorwaarden voortvloeiende toestemming aan Detailhandelaars of een categorie van de Detailhandelaars om het merk NUTELLA® te gebruiken, in te trekken. In ieder geval zal deze toestemming automatisch worden ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving in het geval de Detailhandelaar de Voorwaarden niet respecteert.
   

Lijst met toegestane benamingen:

 • Pannenkoeken met NUTELLA®
 • Wafel met NUTELLA®
 • Panini met NUTELLA®
 • Toast met NUTELLA®
 • Naam van één van de exclusieve Ferrero recepten, beschikbaar hier.